הכל אודות הסכם מתאר

הסכם מתאר ב- SAP: הסכם חוזה ותזמון ME31

הסכם מתאר הוא הסכם רכישה לטווח ארוך בין הספק ללקוח. הסכם מתאר הוא שני סוגים: הסכם תזמון חוזים