כיצד להציג מבנה ארגוני עם עמדות

למרות ש- SAP מספקת מגוון רחב של דוחות לצפייה בנתונים הקשורים ל- OM שלך, הדוח הטוב והקל מכולם הוא הצגת מבנה ארגוני עם עמדות.

בתיבה קוד העסקה של SAP, הזן עסקה S_AHR_61016494


במסך SAP הבא,

  1. היכנסו ליחידה הארגונית. ניתן לחפש את יחידת הארגון במידת הצורך
  2. בחר את תקופת הדיווח. אם אינך רוצה להריץ את הדוח למשך תקופה, בחר תאריך מפתח, שיפעיל את הדוח לתאריך הספציפי שבחרת.
  3. בחר סטטוס, שנותן לך את האפשרות לבחור את גרסת התוכנית.

לחץ על בצע

פלט הדוח מוצג כדלקמן -