כיצד לרשום חשבונית מטבע חוץ FB70 ב- SAP

במדריך זה נלמד חשבונית מטבע חוץ ב- SAP

שלב 1) הזן את קוד העסקה FB70 בשדה הפקודה של SAP

שלב 2) במסך הבא, הזן את הנתונים הבאים

  1. הזן את מספר הלקוח של הלקוח שעליו יש לפרסם את החשבונית.
  2. הזן תאריך חשבונית
  3. הזן סוג מסמך כחשבונית לקוחות
  4. הזן את המטבע בו יש לפרסם את החשבונית (מטבע המסמך)
  5. הזן סכום חשבונית
  6. הזן את קוד המס החל בחשבונית
  7. הזן את החשבון המינימלי של הכנסות מכירות שיש לזכותו
  8. הזן את סכום האשראי

שלב 3) אנו יכולים להתאים את שער החליפין בכרטיסייה מטבע מקומי

שלב 4) לאחר שמירה על שער החליפין, לחץ על 'שמור' כדי לפרסם את המסמך

שלב 5) בדוק בשורת המצב את מספר המסמך שנוצר