תשלום חלקי: שיא

שיטה שיורית: פרסום תשלומים חלקי נכנסים ויוצאים ב- SAP

ב- SAP, כאשר תשלום חלקי על ידי הלקוח מתפרסם כפריט שיורי כנגד מסמך יוצא מן הכלל