תהליך על ערך ועזרה

תהליך SAP על ערך ותהליך לפי בקשת עזרה

בואו נבחן בפירוט את תהליך SAP בנושא בקשת עזרה (POH) ותהליך על ערך (POV).