לוח קטגוריות של לוח הזמנים

מדריך לקביעת קטגוריית שורות לוח זמנים: SAP VOV6

רקע מערכת SAP מעתיקה רק את פריטי מסמך המכירה הכוללים שורת לוח זמנים. שורות לוח הזמנים מכילות את כל המידע הקשור למשלוח כגון: תאריכי אספקה ​​וכמויות וכן