מהי מערכת הפעלה?

מהי מערכת הפעלה? הסבר סוגי מערכת הפעלה, תכונות ודוגמאות

מערכת הפעלה (OS) הינה תוכנת מערכת המנהלת חומרת מחשב ומשאבי תוכנה ומספקת שירותים נפוצים לתוכנות מחשב. שיתוף זמן מערכות הפעלה מתזמן משימות עבור